Stiftelsen Alzheimer Lifes allmänna arbete

Stiftelsen Alzheimer Lifes allmänna arbete

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som genom opinionsbildning och fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga arbetar för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

15 620 kr
Insamlat


3
Insamlingar

20
Gåvor